muutostoiseen - sisustussuunnittleua

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Muutostoiseen tmi, Anu Leinonen, Kaskikaarre 14, 13270 Hämeenlinna


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Aleksi Leinonen
etunimi.sukunimi@muutostoiseen.com


3. Rekisterin nimi

Muutostoiseen tmi asiakasrekisteri.


4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, asiakassuhteen hoitamiseen ja palvelun kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja ei käytetä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen ilmoittamalla siitä Muutostoiseen tmi:lle.


5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Kohde-/Tilaustiedot


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tarjouspyynnön yhteydessä.


7. Tietojen luovutus

Muutostoiseen tmi ei luovuta asiakastietoja eteenpäin.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.